Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
belső visszaélés-bejelentő rendszer

A belső visszaélés-bejelentések kezelésének szabályairól szóló tájékoztató 1. (Ki tehet bejelentést?) pontjában felsorolt személyek, személyük és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (a továbbiakban: Kamara) való jogviszonyuk azonosítása mellett bejelentést tehetnek a Kamara által működtetett belső visszaélés-bejelentések fogadására szolgáló, lent jelölt felületek valamelyikén.

A bejelentés tárgya bármilyen jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett tevékenység vagy mulasztás (pl. Kamara működésére vonatkozó jogszabály akár tevőleges, akár mulasztásban megnyilvánuló megsértése), vagy egyéb jogellenes, vagy jogellenesnek feltétezett visszaélésre vonatkozó információ lehet, amelyet a bejelentő fent jelölt jogviszonyával összefüggésben ismert meg, és amelyről a bejelentő a bejelentés időpontjában alapos okkal feltételezi, hogy valós.

A bejelentés megtételét megelőzően kérjük olvassa el a belső visszaélés-bejelentések kezelésének szabályairól szóló tájékoztatót, ebben érheti el a bejelentésre irányadó eljárási szabályokat, így többek között a bejelentőt megillető védelemről, vizsgálat menetéről tájékozódhat. A bejelentéssel összefüggésben személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatót itt érheti el.

Bejelentését a +3614433250 számon hívható hangüzenetküldő rendszerben, illetve az alábbi belső visszaélés-bejelentés megtételére szolgáló online felületen teheti meg.

File feltöltés
  A bejelentő kijelenti, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszi, illetve kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.*
  Igen
  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által biztosított visszaélés bejelentési renszerről és a Bejelentők személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztató dokumentumokat megismerem, megértettem.*
  Igen
  *Kötelezően kitöltendő
  Küldés